Top 1% trường đại học được ưu tiên du học Hàn Quốc 2017

Danh sách 65 trường Đại học, Cao đẳng Hàn Quốc hệ đào tạo đại học trong top 1% được ưu tiên của Đại sứ quán Hàn Quốc (có tỉ lệ cư trú bất hợp pháp dưới 1%).

Những trường này được một cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc theo dõi và đánh giá hàng năm và được áp dụng cho năm tiếp theo.

Danh sách những trường đại học đã được thẩm định có tỉ lệ cư trú bất hợp pháp dưới 1%.
 
 

* Hệ đào tạo Đại Học - Undergraduate degrees(65)
 

Loại hình
Trường đại học được chứng nhận IEQAS
Hệ đào tạo đại học (65)
Ajou University
Konkuk University
Baekseok University
Konkuk University Glocal Campus
Catholic Kwandong University
Cheongju University
Konyang University
Chonbuk National University
Kookmin University
Chung-Ang University
Korea Aerospace University
Chungbuk National University
Korea Maritime And Ocean University
Chungnam National University(Cnu)
Korea National University Of Education
Daegu University
Korea University
Dankook University
Korea University(Sejong Campus)
Dongguk University(Gyeongju Campus)
Koreatech
Dongguk University(Seoul)
Kosin University
Dongseo University
Kunsan National University
Dongshin University
Kyung Hee University
Duksung Womens University
Kyungpook National University
Ewha Womans University
Kyungsung University
Gachon University
Pai Chai University
Gangneung-Wonju National University
Pukyong National University
Gimcheon University
Pusan National University
Gyeongsang National University
Pyong Taek University
Hallym University
Semyung University
Handong Global University
Silla University
Hanseo University
Sogang University
Hanyang University
Soonchunhyang University
Honam University
Soongsil University
Hoseo University
Sungkyunkwan University (Skku)
Inha University
The Catholic University Of Korea
Jeju National University
Tongmyong University
Jeonju University
Unist
Joong Bu niversity
University Of Seoul
Kaist
Woosong University
Kangnam University
Yonsei University
Keimyung niversity
Yonsei University(Wonju)

* Hệ đào tạo cao đẳng (7) 

Seoul Institute of the Arts, Dongyang Mirae University, Yeungnam University College, Inha Technical College, Jeonbuk Science College, Jeju Tourism College, Hosan University.

* Hệ đào tạo sau đại học (7)

UST, Graduate School of Cancer Science and Policy, Sunhak Universal Peace Graduate University, KDI School of Public Policy and Management, KINGS, The Academy of Korean Studies, Torch Trinity Graduate University.
 
 
- Theo www.korea.info.vn