Giờ học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc nhân dịp lễ tạ ơn Chuseok ngày 15 tháng 8 Âm lịch

Nằm trong chương trình đào tạo ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cho các học viên, chiều thứ 3 ngày 13 tháng 09, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc đã tổ chức giờ học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cho các bạn học viên lớp cấp tốc 03.

 

Sinh viên mặc Hanbok ( trang phục truyền thống Hàn Quốc ):

 

  

 

 

 Sinh viên chơi Yut Nor ( trò chơi dân gian Hàn Quốc ):

 

 

 

 

Ngoại khóa: