Cơ sở vật chất của trường Đại học Ngoại ngữ Busan

Khuôn viên trường

 

 

 

 

Hội trường 

 

 

Căng tin

 

 

 

Thư viện

 

 

 

Ký túc xá nữ