Tin tức

Cơ sở vật chất của trường Đại học Ngoại ngữ Busan

Cơ sở vật chất của trường Đại học Ngoại ngữ Busan

Khuôn viên trường, Ký túc xá, Phòng học, Căng tin, ...

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc 01

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc 01

Ngày 04/05/2016 tại phòng D101, Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc đã khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc 01.

Lế kí kết thành lập Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Lế kí kết thành lập Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Ngày 29/03/2016, Trường Đại học Hải Phòng và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc) kí kết văn bản hợp tác thành lập Trung tâm Ngôn Ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc.

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan khai giảng khóa học tiếng tháng 03/2016

Trường Đại học Ngoại ngữ Busan khai giảng khóa học tiếng tháng 03/2016

Ngày 11/3/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan đã tổ chức lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn mới cho 10 sinh viên khóa II của Trường Đại học Hải Phòng và các sinh viên quốc tế khác.