Thông tin học bổng

Học bổng bậc đại học của Chính phủ Hàn Quốc năm 2017

Học bổng bậc đại học của Chính phủ Hàn Quốc năm 2017

Viện Giáo dục Quốc tế quốc gia (NIIED) trực thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo nhận hồ sơ xét tuyển dành cho chương trình học bổng bậc đại học dành cho học sinh Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc năm 2017