Sự kiện văn hóa

[Hà Nội - 23/07/2016] Triển lãm phim "Những lời yêu thương"

[Hà Nội - 23/07/2016] Triển lãm phim "Những lời yêu thương"

Phim điện ảnh: Những lời yêu thương

[Hà Nội - 12/07/2016] Biểu diễn SAMULNORI truyền thống Hàn Quốc

[Hà Nội - 12/07/2016] Biểu diễn SAMULNORI truyền thống Hàn Quốc

Samulnori - âm nhạc truyền thống Hàn Quốc