Thông tin liên hệ

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

Địa chỉ : Nhà D, Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng, 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại : 0943 690 588 / 0902 085 208 - Hotline: 0943 690 588 / 0902 085 208

Fax :

Gửi liên hệ:
Họ tên *
Điện thoại *
Email *
Nội dung *