Nhật ký xa nhà 11

"Từ đêm chờ bay đến lúc này đã quá nửa năm, quãng thời gian trôi qua thật là nhanh. Là những đứa khóa đầu, lọ mọ từ những ngày đầu tiên đến giờ, được gọi là nhiều kinh nghiệm nhất. Tuy còn nhiều mục tiêu chưa đạt được nhưng cũng đang không lệch hướng, đồng bọn của ta cũng ngày một nhiều hơn. Chà chà, phải giữ sức khỏe, phải thật khỏe mạnh."

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Hội du học sinh Đại học Hải Phòng tại BUFS)