Nhật ký xa nhà 10

"Bây giờ ... vẫn cứ là ngắm hoa gần nhà mình đã ...."

 

 

 

 

"Đi học cũng đã được 1 tháng rồi ấy nhỉ ... ở lớp, ở trường.... mọi thứ đều mới mẻ và cần chú ý .... nên làm gì, không nên làm gì ....có lẽ phải học dần dần nhiều thứ lắm ....

Nhưng mà bây giờ, quan trọng nhất vẫn là cố gắng chăm chỉ, và làm những điều để bản thân cảm thấy vui vẻ. Cứ nhớ là ... cho đi sự chân thành sẽ nhận lại được sự chân thành... với bạn bè hay thầy cô đều vậy"

 

 

 

(Nguồn: Hội du học sinh Đại học Hải Phòng tại BUFS)