Nhật ký xa nhà 05

"Đấy , đi học nó lạnh thế mà nó lại có nắng đấy ... 1 góc sân trường ^^ chỗ này chỉ dùng để đóng phim tình cảm thôi, k hợp vs mình"

 

 

 

"Đây , chụp trộm mãi ms dc mấy bạn trung quốc học cùng đây ... có đứa 93 mà nhìn như 39 , tưởng mấy lứa rồi"

 

 

 

 

"Đây là nhà ăn của trường"

 

 

 

"Đây là xuất cơm sinh viên 3.300won (66k)"

 

 

 

 

"Đây là hội trường trong thư viện, các bạn hàn quốc đang giới thiệu về các câu lạc bộ trong trường bằng tiết mục biểu diên, đây là takewondo ;))"

 

 

(Nguồn: Hội du học sinh Đại học Hải Phòng tại BUFS)