Nhật ký xa nhà 04

"Bên này ko có gì ngoài siêu thị với cửa hàng tiện lợi ... cứ lớn nhỏ ,lớn nhỏ đến nỗi mà hỏi chợ ở đâu ngta cũng có biết đâu "

 

 

"Bắp cải 1 cái giá 40k"

 

 

"Nải chuối này có giá 60k "

 

 

 

"Nhưng mà mực rẻ này, to đùng đoàng, 6.7 con mà có 300k, ở Vn chắc k mua được giá này"

 

 

 

 

(Nguồn: Hội du học sinh Đại học Hải Phòng tại BUFS)