Du học sinh

Nhật ký xa nhà 02

Nhật ký xa nhà 02

"Đại học Ngoại ngữ Busan như thế giới mới ấy... có nhiều thứ thật sự thần kì...." (Nhật ký xa nhà - ngày 2)

Nhật ký xa nhà 01

Nhật ký xa nhà 01

"Hnay mở mắt đã là 10h sáng r, tgian bên này lệch vs vn 2 tiếng ... nên cứ thấy nó trôi nhanh sao sao ý...." (Nhật ký xa nhà - ngày 1)