Du học

Nhật ký xa nhà 04

Nhật ký xa nhà 04

“Ở Hải Phòng thì tôi có khi cả năm chả đi siêu thị ....” (Nhật ký xa nhà - ngày 5)

Nhật ký xa nhà 03

Nhật ký xa nhà 03

"Hnay đúng là ngày đầu tiên đi học ...mỗi tội k có mẹ dắt tay đến trường" (Nhật ký xa nhà - ngày 3)

Nhật ký xa nhà 02

Nhật ký xa nhà 02

"Đại học Ngoại ngữ Busan như thế giới mới ấy... có nhiều thứ thật sự thần kì...." (Nhật ký xa nhà - ngày 2)

Nhật ký xa nhà 01

Nhật ký xa nhà 01

"Hnay mở mắt đã là 10h sáng r, tgian bên này lệch vs vn 2 tiếng ... nên cứ thấy nó trôi nhanh sao sao ý...." (Nhật ký xa nhà - ngày 1)