Đào tạo Hàn ngữ

Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn

Tuyển dụng giáo viên tiếng Hàn

Tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Hàn Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Trường Đại học Hải Phòng Địa chỉ : Phòng 210A, số 2 Nguyễn Bình – Ngô Quyền – Hải Phòng Điện thoại : 0943690588