Lịch sử

Đại Hàn Dân Quốc (South Korea) (Tiếng Triều Tiên: 대한민국/ 大韓民國/ Daehan Minguk), thường được gọi ngắn gọn là Hàn Quốc (Tiếng Triều Tiên: 한국/ Hanguk), còn được gọi bằng các tên khác là Nam HànĐại HànNam Triều Tiên hoặc Cộng hòa Triều Tiên, là một quốc gia thuộc Đông Á, nằm ở nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên . Phía bắc giáp với Bắc Triều Tiên , phía đông giáp với biển Nhật Bản và phía tây là biển Hòang Hải.

 

 

Lịch sử của quốc gia Hàn Quốc bắt đầu ở vùng Mãn Châu và Bán đảo Triều Tiên khi con người bắt đầu định cư vào 700.000 năm trước đây.

 

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Triều Tiên, trải dài từ bán đảo Triều Tiên đến phần lớn miền Nam Mãn Châu, bắt đầu từ năm 2333 TCN dưới thời Cổ Triều Tiên (Gojoseon) (2333 TCN - 108 TCN).

 

Sau sự tan rã của Cổ Triều Tiên, Triều Tiên bước vào thời kỳ phân tranh quyền lực mà đỉnh điểm là thời Tam quốc (57 TCN - 668 SCN) phân tranh gồm 3 nước: Cao Câu Ly (Goguryeo), Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla).

Năm 926, Triều Tiên lại rơi vào thời kỳ phân tranh Hậu Tam Quốc (892 - 935) với 3 nhà nước Hậu Cao Câu Ly, Tân La, Hậu Bách Tế.

 

Cao Ly (Goryeo hay Koryŏ) (918 - 1392) chấm dứt sự phân chia bán đảo Triều Tiên kéo dài gần 1000 năm sau công cuộc giành vương quyền Hậu Cao Câu Ly và thôn tính Tân LaHậu Bách Tế.

 

Năm 1392, Cao Ly sụp đổ và được thay thế bởi Nhà Triều Tiên (Chosŏn, Choson, Chosun, Joseon) (1392 – 1910)  trước khi bị Nhật Bản thôn tính vào  năm 1910.

 

Sau chiến tranh thế giới II, Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vào năm 1945, Triều Tiên bị chia cắt làm hai với ranh giới là vĩ tuyến 38: Miền Bắc - CHDCND Triều Tiên theo chính thể cộng sản và Miền Nam - Đại Hàn Dân Quốc theo chính thể tư bản. Hai bên đã đối đầu trực tiếp với nhau trong cuộc chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6 năm 1950.

 

Năm 2000, cuộc gặp gỡ của hai chính phủ được xem như thắng lợi trong việc bình thường hoá quan hệ hai miền Triều Tiên.

(theo wiki)