Địa chỉ liên lạc

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA HÀN QUỐC

 

Địa chỉ: Nhà D, Trung tâm Ngoại Ngữ Hải Phòng, số 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Website: http://klchaiphong.edu.vn

 

Facebookhttps://www.facebook.com/klchaiphong

 

Skype: klc.haiphong

 

Hotline : 0943 690 588

               0902 085 208

 

Email: klc@dhhp.edu.vn

           info@klchaiphong.edu.vn