Thạc sỹ - Tiến sỹ

QUÁ TRÌNH THẠC SỸ (4 học kỳ hoặc 5 học kỳ tùy theo các khoa cụ thể)

 

CAO HỌC

KHỐI NGÀNH

ĐƠN VỊ TUYỂN SINH

Viện đào tạo sau đại học

Xã hội nhân văn

Khoa ngữ văn tiếng Anh

Khoa tiếng Nhật

Khoa ngữ văn tiếng Trung

Khoa Hàn Quốc học

Khoa giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài

Khoa giáo dục đa văn hóa

Khoa quốc tế học

Khoa kinh doanh Glocal

Khoa quảng cáo truyền thông

Kỹ thuật

Khoa sáng tạo ICT dung hợp

Nghệ thuật - Năng khiếu

Khoa thể dục xã hội

Viện giáo dục

 

Khoa giáo dục tiếng Anh

Khoa giáo dục thể chất

Khoa giáo dục tiếng Việt

Khoa giáo dục tiếng Hàn cho người nước ngoài

Viện kinh tế

 

Khoa thông thương mại mậu dịch Hàn - Trung

Khoa kinh doanh MBA

Viện thông biên dịch

 

Khoa Hàn - Anh

Khoa Hàn - Nhật

Khoa Hàn - Trung

Viện công nghiệp kỹ thuật

 

Khoa cảnh sát hành chính

Khoa tư vấn phúc lợi xã hội

Khoa tự động hóa điện - điện tử

Khoa tổng hợp robot 3D

Viện y học tổng hợp

 

Khoa Chiro Practic

Viện Golf quốc tế

 

Khoa kinh doanh Golf

 Khoa kỹ thuật Golf

 

(https://www.bufs.ac.kr)