Các khóa đào tạo

1. Lớp tiếng Hàn sơ cấp

- Học viên: tất cả các đối tượng có nhu cầu

- Khoá học: mỗi cấp kéo dài 30 buổi (10 tuần ), mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 1.5 tiếng

- Giáo trình: theo giáo trình trường Đại học Ngoại ngữ Busan

- Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa

 

 

2. Lớp tiếng Hàn trung cấp

- Học viên:

+ Các đối tượng đã có thời gian học tiếng Hàn tối thiểu 03 tháng hoặc Topik cấp I trở lên

+ Kiểm tra trình độ đầu vào

- Khoá học: mỗi cấp kéo dài 30 buổi (10 tuần ), mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 1.5 tiếng

- Giáo trình: theo giáo trình trường Đại học Ngoại ngữ Busan

- Học phí: 2.500.000 VNĐ/khóa

 

3. Lớp tiếng Hàn cấp tốc

- Học viên: các đối tượng có nhu cầu đặc biệt ( du học, thực tập ngắn hạn tại Hàn Quốc, ... )

- Khoá học: mỗi cấp kéo dài 50 buổi (10 tuần ), mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi 02 tiếng

- Giáo trình: theo giáo trình trường Đại học Ngoại ngữ Busan

- Học phí: 2.200.000 VNĐ/tháng

 

 

 

4. Lớp tiếng Hàn uỷ thác

Đào tạo uỷ thác là hình thức đào tạo theo nhu cầu của các trường trung học phổ thông, các doanh nghiệp ... về các lĩnh vực như ngôn ngữ, văn hoá Hàn Quốc. 

 

5. Đăng ký

5.1. Trung tâm Ngôn Ngữ và Văn Hóa Hàn Quốc

Địa chỉ: nhà D, Trung Tâm Ngoại Ngữ Hải Phòng – số 49 Trần Phú (số 10 Trần Phú cũ), Ngô Quyền, Hải Phòng

Email: klc@dhhp.edu.vn

           info@klchaiphong.edu.vn

5.2. Trung tâm Giáo Dục Quốc Tế

Địa chỉ: Phòng 210, nhà A, trường Đại học Hải Phòng – số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng

Email: hucie@dhhp.edu.vn

           giaoducquocte.dhhp@gmail.com

5.3. Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế

Địa chỉ: Phòng 210, nhà A6, trường Đại học Hải Phòng – số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Email: phonghtqt.dhhp@gmail.com

Hotline: 0943 690 588 (thầy Đức) / 0902 085 208 (thầy Sinh)