Khóa học tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại ngữ Busan

 

HỌC VIÊN

Các sinh viên người nước ngoài muốn học tập tiếng Hàn Quốc và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

 

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO

 

2016

Học kì

Thời gian học mỗi kì

Số giờ học mỗi kì

XUÂN

07/03/2016 - 17/05/2016

10 tuần ( 200 tiếng )

HẠ

23/05/2016 - 01/08/2016

10 tuần ( 200 tiếng )

THU

04/09/2016 - 10/11/2016

10 tuần ( 200 tiếng )

ĐÔNG

21/11/2016 - 01/02/2017

10 tuần ( 200 tiếng )

 
 

2017

Học kì

Thời gian học mỗi kì

Số giờ học mỗi kì

XUÂN

06/03/2017 - 16/05/2017

10 tuần ( 200 tiếng )

HẠ

22/05/2017 - 01/08/2017

10 tuần ( 200 tiếng )

THU

04/09/2017 - 10/11/2017

10 tuần ( 200 tiếng )

ĐÔNG

22/11/2017 - 31/01/2018

10 tuần ( 200 tiếng )

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

Buổi sáng

 09 : 00 - 13 : 00 

Buổi chiều

 13 : 00 - 17 : 00 

 

 

Thời gian

Sơ cấp

Trung cấp

Cao cấp

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Tiết 1

Đọc

Đọc

Đọc

Đọc

Đọc hiểu

Đọc hiểu

Tiết 2

Viết

Viết

Viết

Viết

Làm văn

Làm văn

Tiết 3

Nói

Nói

Hội thoại

Hội thoại

Hội thoại

Hội thoại

Tiết 4

Nghe

Nghe

Từ vựng / Ngữ pháp

Từ vựng / Ngữ pháp

Từ vựng / Ngữ pháp

Từ vựng / Ngữ pháp