Tin tức & sự kiện

Top 1% trường đại học được ưu tiên du học Hàn Quốc 2017
Top 1% trường đại học được ưu tiên du học Hàn Quốc 2017

Đại sứ quán Hàn Quốc đã công bổ kết quả đánh giá các trường Đại học Hàn Quốc của Ủy ban thẩm định từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2017.  Áp dụng từ ngày 02-03-2017

Xem thêm